Arkiv | Om Enrax RSS feed for this section
Hand open the jalousie

Detta är Enrax

Affärsidé & mål Vi skall äga och förvalta fastigheter med en standard som möjliggör en långsiktig och stabil avkastning. En grundläggande förutsättning för detta är nöjda kunder, vilket vi satt upp som ett odiskutabelt krav för att nå vår målsättning – att ha Ystads nöjdaste hyresgäster! Vår vision Enrax skall genom sitt entreprenörskap, sin erfarenhet […]

Samarbetspartners

Som fastighetsägare är vår ambition att kunna erbjuda totallösningar för våra hyresgäster. Själva kan vi inom Enrax inte vara specialister på allt, det vore inte ekonomiskt försvarbart. Då skulle hyrorna rusa i höjden och det vill vare sig vi eller våra hyresgäster att de gör. Därför omger vi oss av skickliga entreprenörer som var och […]