Företagsfakta

Enrax Fastighet AB
Koppargatan 21A, 271 39 Ystad

Sofia Lindborg
VD
0709 95 44 21
sofia.lindborg@enrax.se

Arne L Nilsson
0705-358464

Org.nr 556585-0970. Bankgiro 5540-4230
Medlemmar i Fastighetsägarna SYD