Fastighetsservice

Hej, jag heter Anders och arbetar på fältet med skötsel och service av Enrax fastigheter. Utför daglig tillsyn för att säkerhetsställa funktion och upprätthålla en god trivsel.

Anders-Enrax

Anders Östergren
Fastighetstekniker
0725 00 50 18
anders.ostergren@enrax.se