Enrax utvecklar, äger och förvaltar kommersiella lokaler. Din idé omsätter vi till färdig produkt!